Kabinet van de Koning

Het Kabinet van de Koning ondersteunt de Koning bij zijn taken die hij volgens de Grondwet heeft. De Koning is lid van de regering. Het Kabinet van de Koning draagt zorg voor het contact tussen de Koning en de overige leden van de regering en andere onderdelen van de overheid.

Het Kabinet van de Koning is ook verantwoordelijk voor de beantwoording van brieven van burgers en organisaties met verzoeken aan de Koning (verzoekschriften). Daarnaast zorgt het Kabinet voor het registreren, bewaren en overdragen van wetten, koninklijke besluiten en andere staatsstukken. Voor 2021 is een bedrag van 2,7 miljoen euro geraamd.