Rijksvoorlichtingsdienst

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is een onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken. De RVD verzorgt de communicatie over de werkzaamheden van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix en eventueel overige leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast zorgt de RVD voor de mediabegeleiding tijdens hun publieke optredens.

Bij deze communicatie zorgt de RVD voor een goed evenwicht tussen tijdige en feitelijke voorlichting aan de ene kant en bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan de andere kant.

De RVD is ook verantwoordelijk voor de website over het Koninklijk Huis. Onder verantwoordelijkheid van de minister-president kan de RVD namens de Koning en/of leden van de Koninklijke Familie berichten over zaken die leden van de Koninklijke Familie aangaan.
Voor 2021 is een bedrag van 1,7 miljoen euro geraamd.