Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau (opgericht 1968)

Doel: het verkrijgen, bijeenhouden en beheren van archivalia met betrekking tot of verband houdende met het Huis Oranje-Nassau, het Huis Nassau of een aan één van die huizen verwant huis.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld aan wie de bezittingen van de stichting vervallen. Bestuurder van de stichting is de Drager van de Kroon.

Reg. nr. 41151003.