Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau (opgericht 1972)

Doel: het verkrijgen en beheren van roerende lichamelijke zaken met betrekking tot of verband houdende met het Huis Oranje-Nassau, het Huis Nassau of een aan één van die huizen verwant huis, ten einde die zaken met inachtneming van de bij de verkrijging gemaakte bepalingen te doen dienen ten algemenen nutte

Bij ontbinding dienen de bezittingen te worden uitgekeerd aan een of meer rechtspersonen, die een algemeen maatschappelijk belang beogen.
De stichting heeft drie bestuurders: H.M. Koningin Máxima, mr. G.J. de Graaf, de heer P. Schoon.

Reg. nr 41151001