Hoe wordt er gevlogen in de periode dat er nog geen nieuw regeringstoestel is?

Nu per 1 juni 2017 het regeringstoestel PH-KBX is verkocht en er nog geen nieuw regeringstoestel is, kan in voorkomende gevallen eerder gekozen worden voor inhuur van een commercieel toestel. Dat geldt met name in het geval van staatsbezoeken.