Troonopvolging

Als de Koning overlijdt of troonsafstand doet, volgt zijn oudste zoon of dochter hem op. Mocht het oudste kind van de Koning al eerder overleden zijn en wettige nakomelingen hebben, dan volgt zijn oudste kind zijn grootouder op. Als de Koning geen wettige nakomelingen heeft, is er een vaste volgorde waarin andere leden van het Koninklijk Huis het koningschap kunnen gaan vervullen.

De lijn van troonopvolging is vastgelegd in artikel 25 van de Grondwet. Prinses Beatrix volgde op 30 april 1980 haar moeder, Koningin Juliana, op. Na precies 33 jaar werd zij op 30 april 2013 opgevolgd door haar zoon, Prins Willem-Alexander. Prinses Catharina-Amalia, de Prinses van Oranje, is sindsdien de eerste in lijn van troonopvolging.

Troonsafstand

Hoewel de Koning het Koningschap voor het leven aanvaardt, is in Nederland in de Grondwet de mogelijkheid opgenomen dat een Koning afstand doet van de troon, ook wel abdicatie genoemd. Er is langzamerhand een traditie ontstaan dat een Koning zijn ambt kan neerleggen. Tot dusver hebben Koning Willem I en de Koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix afstand van de troon gedaan. Het moment waarop een Koning troonsafstand doet, bepaalt hij zelf. Wie de Koning opvolgt, is vastgelegd in de lijn van troonopvolging.