Geschiedenis 'de Horsten'

In 1838 kocht Prins Frederik, tweede zoon van Koning Willem I, twee van de drie horsten (verhoogde strandwallen) waaruit het landgoed bestond: Raephorst en Ter Horst. In 1845 voegde hij daar de derde horst, Eikenhorst, bij. Prins Frederik koos Huize de Paauw op landgoed Raephorst als zijn zomerverblijf. Huize de Paauw is sinds 1925 het raadhuis van Wassenaar.

Opeenvolgende eigenaren

Toen Prins Frederik in 1881 overleed, erfde zijn dochter Prinses Marie von Wied De Horsten. In 1903 verkocht zij de Horsten aan Koningin Wilhelmina. De Koningin hield erg van deze groene omgeving en ging er regelmatig schilderen. Na het overlijden van Wilhelmina in 1962 erfde Koningin Juliana het landgoed. Prinses Beatrix erfde de Horsten na het overlijden van Prinses Juliana. Zij schonk de eigendom van het landgoed op haar beurt in 2017 aan haar zoon, Koning Willem-Alexander.

Tuinen

Prins Frederik nam het landgoed na aankoop in 1838 grondig onder handen. Hij huurde de tuinarchitecten Zocher (verantwoordelijk voor het ontwerp van het Amsterdamse Vondelpark) en Petzold in. Zij legden de Horsten aan in Engelse landschapsstijl, die op dat moment erg populair was.