Het archief

Het archief bevat de persoonlijke archieven van leden van het Huis Nassau en het Huis Oranje-Nassau vanaf de dertiende eeuw tot nu. Verder bevat het de archieven van de Dienst van het Koninklijk Huis, de hofhouding en van personen die bij het Hof betrokken zijn geweest.

De Primo Divisio: de delingsakte van 16 december 1255.

Primo Divisio uit 1255

Eén van de oudste stukken in het archief is de Primo Divisio uit 1255. De Primo Divisio is een akte waarbij de broers Walram en Otto van Nassau de Nassause landen verdelen, waarbij de rivier de Lahn als scheidingslijn dient. Het Huis Oranje-Nassau komt voort uit de Ottoonse tak en de Luxemburgse Nassaus uit de Walrams tak.

Kaarten en handschriften

Het archief heeft een groot aantal topografische en thematische kaarten in de collectie. Verder bevat het archief een handschriftenverzameling. Deze handschriftenverzameling is aangelegd in de 19e eeuw en bestaat vooral uit manuscripten van vorstenhuizen, kunstenaars, militairen en geleerden uit de tijd van de Reformatie, de Dertigjarige Oorlog (16e en 17e eeuw) en een verzameling manuscripten uit de 18e en 19e eeuw.

Archieven voor 1795

De archieven van de hofhouding van vóór 1795 zijn maar fragmentarisch bewaard gebleven. Vanaf 1814 zijn de archieven vollediger. Ook de archieven van de secretariaten maken deel uit van de collectie. De archieven vormen samen een belangrijke bron voor de kennis van de geschiedenis van het Koninklijk Huis.

Overzicht archiefbezit

Een overzicht van het complete archiefbezit is in 1992 gepubliceerd in de gids 'Particuliere Archieven in Nederland'.