Archief bezoeken en routebeschrijving

U kunt een verzoek indienen om de archieven te raadplegen of exposities in bruikleen te verkrijgen.

Collecties raadplegen

Het Koninklijk Huisarchief beheert een aantal collecties:

Verzoek indienen

Verzoeken voor het raadplegen van archieven en het verkrijgen van bruiklenen voor exposities kunt u schriftelijk indienen bij:

Directeur van het Koninklijk Huisarchief c.q. Secretaris van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau
Postbus 30412
2500 GK Den Haag
Telefoon: 070 - 3624701
E-mail: koninklijk.huisarchief@dkh.nl