Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau

In 1972 richtte Koningin Juliana de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau op. Doel van de stichting is het verkrijgen en beheren van objecten of collecties die verbonden zijn aan de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau.

De stichting is eigenaar van de gebouwen van het Koninklijk Huisarchief. Het bestuur bestaat uit Koningin Máxima, de heer P. Schoon en mr. G.J. de Graaf. De secretaris-penningmeester is tevens de directeur van het Koninklijk Huisarchief. De museale collecties van de stichting worden beheerd door de directeur en de staf van het Koninklijk Huisarchief. Hieronder vallen de familieportretten, portretminiaturen en talloze andere (kunst-)historische objecten.

Delen van de collectie zijn langdurig in bruikleen bij onder meer Paleis Het Loo Nationaal Museum in Apeldoorn en het Rijksmuseum in Amsterdam.

De miniatuurkamer in het Koninklijk Huisarchief
De miniatuurkamer in het Koninklijk Huisarchief. De meer dan 700 miniaturen worden hier gepresenteerd zoals in het vroegere Paleis aan de Kneuterdijk, waar Koningin Emma (1858-1934) een speciale kamer voor de miniaturen had laten inrichten. De portretminiaturen zijn meestal geplaatst in dezelfde verzamellijsten en - net als destijds - gesorteerd per vorstenhuis of nationale schilderschool. In 1900 werd de verzameling van het Paleis aan de Kneuterdijk overgebracht naar het Koninklijk Huisarchief. De verzameling wordt sinds 1972 beheerd door de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau.