Communicatie over (leden van) het Koninklijk Huis

Nieuwsberichten

Jaarlijks worden circa 350 (pers)berichten over het Koninklijk Huis verzonden. U kunt zich abonneren op deze (pers)berichten via Rijksoverheid.nl. Op deze website vindt u nieuwsberichten vanaf 1999.

Agenda

In de agenda zijn de openbare optredens van de leden van het Koninklijk Huis te vinden. Naast de openbare optredens worden ook werkbezoeken afgelegd. Werkbezoeken worden niet altijd vooraf aangekondigd en zijn daardoor ook niet te vinden in de agenda. Hetzelfde geldt voor andere verplichtingen zoals vergaderingen, achtergrondgesprekken of besloten bijeenkomsten. De persoonlijke agenda's van de leden van het Koninklijk Huis zijn niet openbaar.

Facebook

Op de Facebook-pagina van het Koninklijk Huis worden regelmatig berichten en foto's geplaatst over de activiteiten van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Ook zijn op de pagina de video's van het Koninklijk Huis YouTube kanaal te zien.

Twitter

Via het Twitter-kanaal van het Koninklijk Huis worden berichten verzonden over activiteiten van leden van het Koninklijk Huis en over andere actuele gebeurtenissen. Ook attendeert @koninklijkhuis op nieuwe informatie op de Koninklijk Huis website en recente video's op het Koninklijk Huis YouTube-kanaal.

Instagram

Via de Instagram-pagina van het Koninklijk Huis worden regelmatig foto’s en video’s geplaatst over onder andere de activiteiten van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in en voor Nederland. Ook ander beeldmateriaal zoals historische foto’s uit het Koninklijk Huisarchief en achtergrondverhalen worden op deze pagina getoond.

YouTube

Op het YouTube-kanaal Koninklijk Huis is actueel en historisch beeldmateriaal over leden van het Koninklijk Huis te vinden. Naast reportages over het werk van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix, vindt u hier ook beeldmateriaal van troonredes, huwelijken en kersttoespraken. De oudste beelden zijn van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898. Dit kanaal wordt regelmatig aangevuld met actuele en historische beelden.

Het beeldmateriaal dat geproduceerd is door Rijksoverheidvideo mag redactioneel gebruikt worden.

Fotogalerij

In de fotogalerij staan foto's van openbare optredens van de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis. Op deze foto's berust auteursrecht (zie copyrightvermelding bij desbetreffende foto). De foto's mogen dan ook niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende worden gedownload, gebruikt en gereproduceerd. De fotogalerij is in gebruik vanaf 2005 en deze foto's zijn terug te vinden in het archief.

Portretfoto's van de leden van het Koninklijk Huis zijn opgenomen in de portretgalerij. Deze foto's zijn te downloaden voor redactioneel gebruik, met vermelding van auteursrecht (zie copyrightvermelding bij desbetreffende foto).

Toespraken

Toespraken van de leden van het Koninklijk Huis worden na het uitspreken op de website geplaatst. Naast toespraken bij openbare optredens, zijn hier ook de troonredes te vinden.

Interviews

In beginsel geven leden van het Koninklijk Huis geen interviews. In een enkel geval wordt een verzoek gehonoreerd. Veelal heeft een interview dan betrekking op een specifiek werkterrein van het betreffende lid van het Koninklijk Huis. Een verzoek moet worden gericht aan de Rijksvoorlichtingsdienst.