Huidig gebruik

Lange tijd is het paleis in gebruik geweest bij de Koninklijke Familie, onder meer als zomerresidentie van Koningin Wilhelmina. Terwijl het eigendom was van de Staat. Ook Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven hebben na hun huwelijk in 1967 tijdelijk in een zijvleugel van het paleis gewoond.

Vanwege de vernieuwing en verbouwing is het Nationaal museum Paleis het Loo tot medio 2021 gesloten. De tuinen en stallen zijn van april tot en met september toegankelijk voor publiek.

Bezoeken

Het museum trekt circa 400.000 bezoekers per jaar. Regelmatig worden in het museum tentoonstellingen georganiseerd, onder andere met stukken uit de collectie van het Koninklijk Huisarchief. Bovendien is ook een groot gedeelte van de vaste opstelling uit de Stichting Historische Verzamelingen van het Koninklijk Huis afkomstig.

©Nationaal museum Paleis het Loo
De tuinen en stallen van Nationaal museum Paleis het Loo zijn van april tot en met september toegankelijk voor publiek.

Huidig gebruik

In 1971 werd besloten dat Paleis Het Loo een museum zou worden. In het museum is te zien hoe leden van het Koninklijk Huis in het paleis leefden. In de stallen is een grote collectie rijtuigen uit het bezit van het Koninklijk Staldepartement te zien. In een zijvleugel van het paleis zit het Museum van de Kanselarij van de Nederlandse Orden. Hier is een collectie binnenlandse en buitenlandse ordetekenen en onderscheidingen te zien.

Er worden regelmatig wisselende tentoonstellingen in het museum gehouden. Koningin Beatrix vierde op het paleis in 1998 haar zestigste verjaardag. Prins Maurits en Prinses Marilène trouwden er voor de burgerlijke stand. Ook is een aantal leden van de jongste generatie van de Koninklijke Familie in de paleiskapel gedoopt.

Apeldoorn, 20 september 2009: de peetouders, Prins Maurits, prof.mr. Pieter van Vollenhoven, Jonkvrouw Anouk van Doorn en Sandra Chollet staan met neefjes en nichtjes rond het doopbekken. Ds. E.C. Roos doopt Pieter, die wordt vastgehouden door zijn vader Prins Pieter-Christiaan
Beeld: RVD/Capital Photos; Frank van Beek
Apeldoorn, 20 september 2009: Ds. E.C. Roos doopt Pieter, die wordt vastgehouden door zijn vader Prins Pieter-Christiaan.