Zomeropenstelling Paleis Noordeinde en Koninklijke Stallen (2)

Deze zomer zijn Paleis Noordeinde en het Koninklijk Staldepartement voor de derde keer een aantal dagen te bezichtigen voor publiek. Paleis Noordeinde opent vier zaterdagen haar deuren: op 28 juli en de drie zaterdagen daarna. Het staldepartement is negen middagen te bezichtigen: op 1 augustus en in de drie weken daarna van woensdag tot en met vrijdag (zie RVD-bericht nr. 89).

Bijzonder is dat dit jaar op Paleis Noordeinde in de Marot eetzaal en de Grote Balzaal tafels zijn gedekt zoals die gebruikt zijn tijdens recente evenementen. In de Marot eetzaal kunnen bezoekers zien hoe de ruimte was ingericht en de tafels waren gedekt tijdens de laatste uitblinkerslunch op 11 april 2018. In de Grote Balzaal wordt een deel van de grote tafel tentoongesteld, zoals die was gedekt voor het diner tijdens het officiële bezoek van Koning Abdullah II en Koningin Rania van Jordanië op 20 maart 2018. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van het Delfsblauwe servies ‘Blossom Panache’ en het Amsterdams Plateau dat gemaakt is door Jan Eissenloeffel.

In de Koninklijke Stallen kunnen bezoekers dit jaar een deel van het wagenpark bezichtigen. Onder andere de auto van de Koning (AA-86), de statie-limousine (AA-93) en de Koninklijke bus (AA-81) worden tentoongesteld. Ook zijn er meerdere historische voertuigen te zien, waaronder een Mercedes Caruna (AA-16) en een Austin Sheerline (AA-9). Verder kunnen bezoekers paarden en rijtuigen bezichtigen, waaronder de Glazen Koets. Voor kinderen is er op het terrein van de Koninklijke Stallen een speurtocht uitgezet, die hen langs de rijtuigen, paarden, gebouwen en auto’s leidt.

Bezoekers krijgen tijdens de openstelling uitleg van gidsen en van medewerkers van de Dienst Koninklijk Huis. Ook ontvangen zij een publieksboekje met meer informatie. Voor jongere bezoekers is er een speciaal kinderboekje.

Toegang

Bezoekers krijgen toegang tot Paleis Noordeinde of de Koninklijke Stallen met een toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs is voor zes euro te koop via de website https://tickets.paleis-noordeinde.nl, die in de loop van 28 juni operationeel is. Voor Paleis Noordeinde kunnen per boeking maximaal vier op naam gestelde kaarten besteld worden, voor de stallen geldt dat er maximaal twaalf kaarten per boeking kunnen worden besteld. Kinderen tot en met 4 jaar wordt gratis toegang verleend. Wel dienen zij eveneens in het bezit te zijn van een op naam gestelde toegangskaart. Deze kaarten tellen echter niet mee in het maximale aantal te bestellen toegangskaarten.

Omdat bestellingen en foutieve gegevens na beëindiging van het bestelproces niet meer kunnen worden aangepast, is het raadzaam voorafgaande aan de boeking alle benodigde gegevens bij de hand te hebben: geboortedatum en voor- en achternamen, zoals vermeld op het geldig legitimatiebewijs. Voor mensen die geen kaart kunnen verkrijgen of verhinderd zijn de opengestelde locaties te bezoeken, is het paleiscomplex ook virtueel te ‘bezoeken’ via Google Street View. 

RVD, nr. 165