Infographic begroting van de Koning 2016

Op Prinsjesdag 2015 zijn de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2016 gepresenteerd.

Hoofdstuk I van de Rijksbegroting betreft de begroting van de Koning. Naast de grondwettelijke uitkeringen aan Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix, bevat deze begroting ook de uitgaven die functioneel samenhangen met de uitoefening van het Koningschap. Ook worden op enkele andere begrotingen binnen de Rijksbegroting uitgaven geraamd die in relatie tot het Koningschap kunnen worden beschouwd.