Organisatie en geschiedenis Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

De RVD is onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president.

Woordvoering Koning en andere leden Koninklijk Huis

De Directeur-generaal van de RVD en de plaatsvervangend Directeur-generaal van de RVD zijn woordvoerder van de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis. De RVD, die ook de woordvoering verzorgt van de minister-president en het kabinet, is gehuisvest op Binnenhof 19 in Den Haag.

Werkzaamheden RVD

De RVD doet per jaar ruim 350 persberichten uit, begeleidt de leden van het Koninklijk Huis bij zo'n 250 openbare optredens, beantwoordt mediavragen over (de leden van) het Koninklijk Huis en handelt interviewverzoeken af. Daarnaast heeft de RVD tot taak de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis zoveel mogelijk te beschermen.

Geschiedenis van de RVD

Vanaf de inhuldiging van Koningin Juliana in 1948 is de RVD zich meer en meer gaan bezighouden met voorlichting aan en over het Koninklijk Huis. Op basis van een advies van de Commissie-Drees/Beel, werd op 13 december 1965 de RVD bij Koninklijk Besluit formeel belast met het voorbereiden en uitvoeren van berichtgeving over het Koninklijk Huis.