Gebruik Gouden Koets

Pas ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik, op 7 februari 1901, werd de Gouden Koets van stal gehaald.

Gebruik Gouden Koets tijdens Prinsjesdag

In 1903 werd de Gouden Koets voor de eerste maal gebruikt om de Koningin en Prins op Prinsjesdag naar het Binnenhof te rijden. Een vaste gewoonte werd hiermee ingeluid, al is de koets lang niet ieder jaar op Prinsjesdag gebruikt. Bevreesd als men was de koets te beschadigen, werd aanvankelijk bij slecht weer de Glazen Koets gebruikt in plaats van de Gouden Koets.

Ook in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de Gouden Koets niet bij de opening van de Staten-Generaal gebruikt. Koningin Wilhelmina verkoos in deze jaren van soberheid en schaarste een auto. Koningin Juliana herstelde na haar inhuldiging in 1948 de traditie om in de Gouden Koets naar het Binnenhof te rijden. Deze traditie werd in 1974 nog een keer onderbroken. Naar aanleiding van de gijzeling in de Franse ambassade - vlakbij het Binnenhof in Den Haag - werd het toen passender gevonden auto´s te gebruiken. In 2015 is na Prinsjesdag begonnen met het vooronderzoek voor de restauratie van de Gouden Koets, die een aantal jaar zal duren. In 2016 is begonnen met de restauratie. Tot de Gouden Koets weer gereed is voor gebruik, wordt met Prinsjesdag de Glazen Koets ingezet.

De Koningin (met in haar hand de Troonrede) en Prins Bernhard komen per auto aan bij de Ridderzaal

Prinsjesdag 1974: Koningin Juliana en Prins Bernhard komen aan bij de Ridderzaal per auto. Van ceremonieel vertoon was er die dag geen sprake. Dit in verband met de gijzeling van een aantal personen in de Franse ambassade door Japanse terroristen.

Zie ook