Aanspreektitels

De leden van het Koninklijk Huis hebben verschillende aanspreektitels. Deze hangen af van de titels die aan hen zijn verleend of die zij mogen voeren omdat zij de echtgenote van de Koning of van een Prins zijn.

  • Koning Willem-Alexander wordt aangesproken met Majesteit en aangeschreven als Zijne Majesteit de Koning. De Koninklijke aanspreektitel en de aanhef van een brief luiden: Majesteit.
  • Koningin Máxima wordt ook aangesproken met Majesteit en aangeschreven als Hare Majesteit Koningin Máxima. De Koninklijke aanspreektitel luidt, evenals de aanhef van een brief: Majesteit.
  • Prinses Catharina-Amalia wordt aangesproken als Koninklijke Hoogheid en aangeschreven als Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje. De aanhef van een brief luidt: Koninklijke Hoogheid.
  • Prinses Beatrix, Prinses Alexia, Prinses Ariane, Prins Constantijn, Prinses Laurentien en Prinses Margriet worden aangesproken met Koninklijke Hoogheid en aangeschreven met Hare/Zijne Koninklijke Hoogheid Prins(es) (voornaam) der Nederlanden. De aanhef van een brief luidt: Koninklijke Hoogheid.
  • Professor mr. Pieter van Vollenhoven wordt aangesproken als professor en aangeschreven als De Hooggeleerde Heer Professor mr. Pieter van Vollenhoven. De aanhef van een brief luidt: Hooggeleerde Heer.
  • Als een echtpaar wordt aangeschreven, wordt de aanschrijftitel in het meervoud gesteld, bijv. Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima der Nederlanden of Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Constantijn en Prinses Laurentien der Nederlanden. De aanhef luidt dan: Majesteiten of Koninklijke Hoogheden.