Is de Koning belastingplichtig over privévermogen?

Ja. Voor privévermogen geldt geen belastingvrijstelling; daarover is de Koning inkomstenbelasting/vermogensrendementsheffing verschuldigd.