Waarom doet de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed onderzoek naar de rijkscollectie in de paleizen?

Paleis Noordeinde, Paleis Huis ten Bosch en het Koninklijk Paleis Amsterdam worden aan de Koning voor het vervullen van zijn functie van staatshoofd ter beschikking gesteld.

De paleizen zijn voor een groot deel ingericht met cultuurgoederen van de staat. Zoals kunstwerken, meubelen, geschiedkundige objecten en gebruiksvoorwerpen. In nauwe samenwerking met en onder toeziend oog van het Rijksvastgoedbedrijf wordt deze collectie beheerd, verzorgd én gebruikt door de Dienst Koninklijk Huis. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed toetst of dat gaat volgens de beheernormen in de Erfgoedwet.

In november 2021 is de Inspectie gestart met het uitvoeren van een inspectie naar het beheer van de rijkscollectie cultuurgoederen in de paleizen. Een welkome exercitie volgens de Dienst van het Koninklijk Huis en het Rijksvastgoedbedrijf die uitkijken naar de bevindingen en aanbevelingen voor een nog betere zorg voor het aan hen toevertrouwde erfgoed.