Prinses Beatrix bezoekt symposium In Vrijheid Verbonden

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woont maandagavond 20 januari in Tivoli Vredenburg in Utrecht een symposium bij van het interreligieus netwerk In Vrijheid Verbonden. Het thema van de bijeenkomst is ‘75 jaar vrijheid’.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Patrick van Katwijk
Prinses Beatrix is aanwezig bij het symposium In Vrijheid Verbonden.

In Vrijheid Verbonden wil zich met de bijeenkomst sterk maken voor een door waarden gedreven benadering van maatschappelijke vraagstukken, vanuit de gedachte dat deze worden benaderd vanuit harmonie, compassie, acceptatie en verdraagzaamheid. In de vorm van voordrachten, zang, dans en muziek presenteren verschillende religies en levensbeschouwingen hun opvatting ten aanzien van een duurzame samenleving.
 
Het netwerk In Vrijheid Verbonden bestaat uit mensen die vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen samenkomen om zich gezamenlijk te presenteren en zich samen sterk te maken voor de democratie. De eerste bijeenkomst werd ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix in 2005 georganiseerd. De gemeente Utrecht is mede-gastheer.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.

RVD, nr. 302