Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding 4 en 5 mei

Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte zijn maandagavond 4 mei aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Koning Willem-Alexander houdt een toespraak. De minister-president is dinsdag 5 mei aanwezig bij de 5 mei-lezing die dit jaar in Den Haag wordt uitgesproken door bondskanselier Angela Merkel. Vervolgens bezoekt de minister-president het Bevrijdingsfestival. Het Koninklijk Paar en de minister-president wonen die avond in Amsterdam het 5 mei-concert bij.

Update: in verband met maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de herdenking op 4 mei aangepast en zijn de bijeenkomsten op 5 mei geannuleerd.

Nationale Herdenking, maandag 4 mei

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en minister-president Rutte zijn aanwezig tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar Arnon Grunberg de 4 mei-voordracht uitspreekt. Bij de Nationale Herdenking op de Dam houdt Koning Willem-Alexander een toespraak. De Koning en Koningin Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument. De krans namens de Rijksministerraad wordt gelegd door de minister-president, minister Bijleveld van Defensie, staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gevolmachtigd ministers Besaril, Begina en Wuite van respectievelijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Nationale Viering Bevrijding, dinsdag 5 mei

De minister-president is in Den Haag aanwezig bij de 5 mei-lezing ter gelegenheid van de Nationale Viering van de Bevrijding. Het thema van de viering is 75 jaar vrijheid. De 5 mei-lezing wordt gehouden door bondskanselier Angela Merkel. Op het Bevrijdingsfestival op het Malieveld houdt minister-president Rutte een toespraak waarna hij het Bevrijdingsvuur ontsteekt als startsein voor de veertien Bevrijdingsfestivals en alle andere activiteiten in het land.

De Koning, Koningin Máxima en de minister-president wonen 's avonds in Amsterdam het 5 mei-concert bij ter gelegenheid van de afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding. Het concert vindt traditiegetrouw plaats op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré.

RVD, nr. 44