Wapens van leden van het Koninklijk Huis

De Koning voert als Koninklijk wapen het Rijkswapen. Na zijn troonafstand gaat hij weer het wapen voeren dat hij al voerde als troonopvolger. De overige leden van het Koninklijk Huis aan wie bij geboorte een prinselijke titel is verleend of indien zij bij hun huwelijk een persoonlijke titel krijgen, bezitten een persoonlijk wapen.

Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor Koningin Máxima. Zij werd op de dag van haar huwelijk niet alleen Prinses der Nederlanden en Prinses van Oranje-Nassau maar zij ontving ook een persoonlijk wapen.

In de wapens van de leden van het Koninklijk Huis zijn steeds in het eerste en vierde kwartier het Rijkswapen en in het tweede en derde kwartier de jachthoorn van het Huis van Oranje opgenomen en in het hartschild is het eigen oorspronkelijke familiewapen geplaatst, zoals in het wapen van Koningin Máxima, of het familiewapen van de aangetrouwde vader of moeder.

In 2003 is voor het eerst geen onderscheid gemaakt tussen de zonen en dochters van een echtpaar bij het vaststellen van een wapen. Werd tot die tijd het wapenschild van een Prins gedekt met een helm en dat van een Prinses met een Koningskroon, nu wordt alleen nog de Koningskroon daarvoor gebruikt.

Uit de beschrijving volgt dat broers en zussen hetzelfde wapen verleend hebben gekregen.

Beschrijving wapens

Koningin Máxima

Het wapen van Koningin Máxima bevat in het eerste en vierde kwartier het Rijkswapen en in het tweede en derde kwartier de jachthoorn van het Huis Oranje. In het hartschild staat het familiewapen Zorreguieta, een burcht met deur en drie kantelen. Als getrouwde vrouw voert zij het wapen in ovale schildvorm.

Prinses Beatrix en haar zusters

Het wapen van Prinses Beatrix en haar zusters bevat in het eerste en vierde kwartier het Rijkswapen en in het tweede en derde kwartier de jachthoorn van het Huis Oranje. In het hartschild staat het familiewapen van het Huis Lippe, de roos. Prinses Beatrix voert dit wapen dat in 1938 voor haar als prinses werd vastgesteld weer sinds haar abdicatie.

De Prinses van Oranje en haar zusjes

Het wapen van de Prinses van Oranje en haar zusjes bevat in het eerste en vierde kwartier het Rijkswapen en in het tweede en derde kwartier de jachthoorn van het Huis Oranje. In het hartschild staat het familiewapen Zorreguieta, een burcht met deur en drie kantelen.

Vergroot afbeelding Het wapen van de Prinses van Oranje en haar zusjes.
Beeld: ©RVD
Het wapen van de Prinses van Oranje en haar zusjes.

Prins Constantijn en zijn broers

Het wapen van Prins Constantijn en zijn broers bevat in het eerste en vierde kwartier het Rijkswapen en in het tweede en derde kwartier de jachthoorn van het Huis Oranje. In het hartschild staat het familiewapen Van Amsberg, een gekanteelde witte burcht. Koning Willem-Alexander voerde dit wapen tot zijn troonsbestijging.

Prinses Laurentien

Het wapen van Prinses Laurentien bevat in het eerste en vierde kwartier het Rijkswapen en in het tweede en derde kwartier de jachthoorn van het Huis Oranje. In het hartschild staat het familiewapen Brinkhorst, een gele ruit. Als getrouwde vrouw voert zij het wapen in ovale schildvorm.