Prinses Máxima bezoekt Future Leaders Event

RVD, nr. 337 Hare Koninklijke Hoogheid Máxima der Nederlanden heeft vanmiddag in Amstelveen de vijfde editie van het Future Leaders Event van de stichting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO Nederland) bijgewoond.

Tijdens de bijeenkomst presenteerden 150 jonge talenten uit bedrijfsleven en overheid oplossingen voor maatschappelijke problemen op de terreinen van water, grondstoffen, voedsel, arbeid en energie. Thema van de competitie was 'kansen van schaarste'. Winnaar werd het team grondstoffen.

In totaal 18 teams adviseerden over businesscases die werden aangedragen door vijf bedrijven, Alliander, Douwe Egberts, FrieslandCampina, USG People en Vodafone. Zo wilde FrieslandCampina weten hoe zij 20% minder waterverbruik kunnen realiseren.

Het winnende team grondstoffen adviseerde Vodafone over de vraag hoe het bedrijf oude telefoons terug kan krijgen voor hergebruik. Doel is om het grondstofverbruik voor de productie van mobiele telefoons te verminderen. Het advies was om het bedrijf via een internetplatform een netwerkfunctie te laten vervullen om de levensduur van mobiele telefoons te verlengen. Via het platform kunnen kopers en verkopers van gebruikte mobiele telefoons met elkaar in contact worden gebracht.

De jury bestond uit onder meer Joris Voorhoeve, (juryvoorzitter, lector Internationale Vrede, Recht en Veiligheid Haagse Hogeschool), Menno Holterman (bestuurslid Netherlands Water Partnership) en Ad van Wijk (hoogleraar Future Energy Systems TU Delft).

Deelnemers aan het Future Leaders Event zijn jonge talenten in de leeftijd van 25 tot 35 jaar die in de toekomst sleutelposities gaan vervullen in bedrijfsleven of overheid. Doel is om zowel de toekomstige managers als bestaande bedrijven bewust te maken van het belang van maatschappelijk ondernemen.

MVO Nederland is een netwerk- en kennisorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoort bij