Prins van Oranje brengt werkbezoek aan EnTranCe en spreekt met bewoners over gaswinning in Groningen

RVD, nr. 81: Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft donderdag 4 april voorafgaand aan de officiële opening van het nieuwe kantoor van GasTerra in Groningen een werkbezoek gebracht aan EnTranCe (Energy Transition Centre). EnTranCe is een proeftuin voor toegepast onderzoek waar het bedrijfsleven, overheid en onderwijs samenwerken aan de toekomstige energievoorziening.

Als gevolg van het energie- en klimaatvraagstuk ontstaat wereldwijd sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Noord-Nederland speelt hierop in met EnTranCe. De Prins van Oranje werd geïnformeerd over ambities en technische ontwikkelingen.

Daarnaast kwamen 4 april ook sociale aspecten aan de orde. In een bijeenkomst in Dorkwerd sprak de Prins met negen bewoners uit Loppersum en Eemsmond in Noordoost-Groningen, die hun zorgen uitten over recente en mogelijke toekomstige aardbevingen als gevolg van gaswinning in het gebied. Eerdere bevingen hebben veel impact gehad in de regio. Bij dit gesprek waren ook de heer Boumans, loco Commissaris van de Koningin in Groningen, en de heren Rodenboog en Dobma, burgemeester en loco burgemeester van respectievelijk Loppersum en Eemsmond, aanwezig.