Onafhankelijk onderzoeksrapport prof. dr. C.C. van Baalen

Vandaag heeft prof. dr. C.C. van Baalen het rapport van het onafhankelijk historisch onderzoeksteam over de totstandkoming van de bepaling van het inkomensbestanddeel van de grondwettelijke uitkering van leden van het Koninklijk Huis overhandigd aan minister-president Rutte.

De minister-president heeft het rapport en de bijbehorende brief met kabinetsreactie toegezonden aan de Tweede en Eerste Kamer.

Zowel rapport als kabinetsreactie zijn na te lezen op Rijksoverheid.nl.