Koning, Koningin en minister-president bij uitreiking Four Freedoms Awards 2018

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Mark Rutte zijn woensdag 16 mei 2018 aanwezig bij de uitreiking van de Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Ook Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is bij de uitreiking aanwezig. De minister-president reikt de International Four Freedoms Award uit aan Christiana Figueres, vertegenwoordiger van het Paris Climate Agreement.

De Koning, Koningin Máxima en Prinses Beatrix zijn bij de uitreiking in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

Dit jaar worden de Awards voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees uitgereikt aan respectievelijk Erol Önderoǧlu uit Turkije, Bisschop Paride Taban uit Zuid-Soedan, Emmanuel de Merode van de Virunga Alliance in de Democratische Republiek Congo en Urmila Chaudhary uit Nepal.

De Roosevelt Foundation uit Middelburg kent in samenwerking met het Amerikaanse Franklin and Eleanor Roosevelt Institute de Four Freedoms Awards toe aan organisaties en personen die een substantiële, moedige en persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid in de wereld. Elke twee jaar worden vijf Awards toegekend. Vier aan personen wiens inzet direct kan worden verbonden aan één van de vier vrijheden en één aan een persoon of organisatie die zijn functie, persoonlijkheid en invloed langdurig heeft aangewend in dienst van de menselijke vrijheid in al zijn facetten.
 
De Roosevelt Foundation motiveert de toekenning van de Four Freedoms Awards 2018 als volgt:

Vrijheid van meningsuiting

De award voor de vrijheid van meningsuiting is aan de heer Erol Önderoǧlu toegekend vanwege zijn onvermoeibare inzet voor de vrijheid van meningsuiting. Als correspondent voor Reporters Without Borders in Turkije en redacteur van het onafhankelijke persagentschap Bianet volgt hij al meer dan 20 jaar rechtszaken tegen journalisten teneinde hen te steunen en objectief verslag te doen van schendingen van de persvrijheid. Hij schreef er meer dan 4.600 artikelen en columns over.

Vrijheid van godsdienst

De award voor de vrijheid van godsdienst is aan Bisschop Paride Taban toegekend voor zijn levenslange en onbaatzuchtige strijd ten behoeve van vrede en vrijheid voor de inwoners van Zuid-Soedan. Sinds de jaren ’60 zet hij zich in voor vrede zonder daarbij zijn optimisme en visie te verliezen. Het vredesdorp in Kuron is het tastbare bewijs van deze buitengewone prestatie.

Vrijwaring van gebrek

De award voor de vrijwaring van gebrek is toegekend aan de Belgische natuurbeschermer Emmanuel de Merode namens het samenwerkingsverband van de Virunga Alliance. Zij ontvangen de award voor hun inzet en toewijding om vrede en welvaart te bevorderen door de economische ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen voor de vier miljoen mensen die in de buurt van Virunga National Park wonen. Sinds 2008 leidt Emmanuel de Merode een team van 360 Congolese rangers in een poging het National Park te demilitariseren, de rechtsstaat te herstellen en lokale ontwikkelingsprojecten op te zetten.

Vrijwaring van vrees

De award voor de vrijwaring van vrees is aan mevrouw Urmila Chaudhary toegekend voor haar moed en haar vastberadenheid om een einde te maken aan het Kamlari systeem van kinderslavernij en voor haar strijd voor de rechten van meisjes in Nepal, in het bijzonder hun recht op onderwijs. Urmila Chaudhary was zelf slaaf als kind. Ze is medeoprichter van het Freed Kamlari Development Forum. Deze organisatie spoort kinderen in slavernij op, biedt steun en maakt contact tussen lotgenoten mogelijk en stimuleert bewustwording. Door voortdurend en publiekelijk op te komen voor de rechten van kinderen in slavernij en de rechten van meisjes in Nepal is zij voor velen een inspiratie en rolmodel geworden.

International Four Freedoms Award

De Internationale Four Freedoms Award gaat naar Christiana Figueres Olsen als vertegenwoordiger van alle betrokkenen die gedurende vele jaren hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015. De wederopbouw van het wereldwijde onderhandelingsproces op basis van eerlijkheid, transparantie en samenwerking leidend tot het Klimaatakkoord van Parijs.

Franklin D. Roosevelt

De Four Freedoms Awards zijn vernoemd naar de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. Zijn voorouders zijn uit Zeeland naar de Verenigde Staten geëmigreerd. De vier vrijheden werden door Roosevelt tijdens de Tweede Wereldoorlog genoemd in een rede tot het Amerikaanse congres: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geloof, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. Deze vier vrijheden maken deel uit van de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 officieel werd aangenomen door de Verenigde Naties. Het Roosevelt Institute uit New York en de Roosevelt Foundation uit Middelburg willen, met de erkenning van de grote verdiensten van de voorvechters die voor deze grondrechten opkomen, de waarde van vrijheid benadrukken, die voor veel mensen in de wereld allerminst vanzelfsprekend of gegarandeerd is.

RVD, nr. 81

Update 16 mei 2018: Vicepremier De Jonge verving tijdens dit evenement minister-president Rutte.