Reactie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op de aanslag in Wenen, Oostenrijk

“Wij leven mee met de inwoners van Wenen en met alle mensen in Oostenrijk die - net als wij - geschokt zijn door de terroristische geweldpleging gisteravond. De nabestaanden van de slachtoffers en de gewonden zijn in onze gedachten. Allen die zich inzetten voor een vreedzame samenleving hebben onze volle steun.”