Koningin Máxima bezoekt Stichting Halt vanwege het 40-jarig bestaan

Hare Majesteit Koningin Máxima brengt dinsdagmiddag 28 september een werkbezoek aan Stichting Halt vanwege het 40-jarig jubileum van de stichting. Het bezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima vindt plaats in het stadhuis van Rotterdam.

Halt is een Nederlandse instantie die kortlopende interventies organiseert om jeugdcriminaliteit te voorkomen, bestrijden en bestraffen. De stichting startte haar werk in 1981 in Rotterdam, nadat politie en justitie merkten dat het vervolgen van eenvoudige delicten door jongeren vaak niet het gewenste resultaat had. Daarnaast bleek het opvoedkundig gezien niet goed om een jongere pas na een lange procedure met de gevolgen van zijn daad te confronteren. Een interventie heeft meer effect dan een straf van justitie en het voordeel voor de jongere is dat hij of zij geen strafblad krijgt.

Tijdens het werkbezoek spreekt Koningin Máxima met jongeren die ervaring hebben met een Halt-straf. Daarnaast gaat zij in gesprek met samenwerkingspartners en medewerkers over pedagogische begrenzing van jongeren, de mogelijkheid voor jongeren om fouten te herstellen en de preventie van grensoverschrijdend gedrag door voorlichting op scholen.

Halt vindt dat jongeren moeten kunnen leren van hun fouten en de kans moeten krijgen om die fouten recht te zetten. Door verschillende interventies, zoals pedagogische gesprekken, het maken van leeropdrachten, excuses aanbieden en schade vergoeden, krijgt de jongere inzicht in zijn gedrag en de gevolgen voor het slachtoffer. Daarnaast is de betrokkenheid van de ouders onmisbaar bij de uitvoering van de straf: zij zijn aanwezig bij gesprekken en steunen hun kind tijdens het traject. En als blijkt dat er psychische of sociale problemen zijn bij de jongere of in het gezin, verwijst Halt naar aanvullende hulp. Met deze gecombineerde aanpak wordt voorkomen dat jongeren opnieuw de fout in gaan.

RVD, nr. 153