Koning bezoekt Rivas Zorggroep

Zijne Majesteit de Koning brengt op vrijdagmiddag 23 juni een werkbezoek aan Rivas Zorggroep in Gorinchem. Het bezoek staat in het teken van passende zorg om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

Rivas Zorggroep is een ketenzorggroep in de regio Gorinchem die verschillende soorten zorg biedt zoals ziekenhuiszorg, revalidatiezorg, ouderenzorg, wijkverpleging en dagbesteding. Ook is er een expertisecentrum met voedingsadvies, fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. Als ketenorganisatie brengt Rivas samen met huisartsen, verloskundigen, andere zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars het concept van passende zorg in de praktijk.  

Koning Willem-Alexander bezoekt het toekomstige spoedplein in het Beatrixziekenhuis waar de huisartsenpost en de spoedeisende hulp geïntegreerd worden zodat er voor patiënten nog maar één loket is. In het verpleeghuis Het Gasthuis wordt gesproken over het belang van informele zorg, zoals mantelzorg, als onderdeel van het zorgproces. De Koning gaat in gesprek met een cliënt en haar mantelzorger. Vervolgens bezoekt Koning Willem-Alexander de Zorgcentrale Gorinchem waar medewerkers vertellen over de coördinatie van zorg in de regio. Tot slot spreken diverse betrokkenen waaronder een huisarts en een zorgverzekeraar over wat nodig is om in de toekomst betaalbare zorg te kunnen bieden. Ook wordt gesproken over de knelpunten waar zorgaanbieders tegenaan lopen bij het toekomstbestendig maken van de zorg. 

Eerder bezocht Koning Willem-Alexander de Nederlandse Zorgautoriteit en was Koningin Máxima aanwezig bij een dialoogbijeenkomst over passende zorg en de burg tussen formele en informele zorg.

RVD, nr. 150