Wat is de mediacode?

Iedereen in Nederland heeft recht op privacybescherming. Dat geldt in bijzonder sterke mate voor kinderen, waarbij eerder sprake is van een schending van de privacy dan bij volwassenen. Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is verankerd in internationale verdragen, zoals het verdrag waarin de rechten van het kind zijn geregeld en het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Verder zijn er uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de mens en de Nederlandse rechter.

De mediacode heeft tot doel de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis te beschermen. Daarnaast biedt de mediacode de gelegenheid tegemoet te komen aan de vraag van media naar (privé)beeldmateriaal van leden van het Koninklijk Huis. Dankzij de mediacode kunnen de kinderen een ongestoorde jeugd krijgen en kunnen de leden van het Koninklijk Huis zich vrij bewegen bij privéaangelegenheden. Dit is gebaseerd op bestaande rechtspraak die de privésfeer beschermt en heeft niets te maken met de beperking van de persvrijheid.   

De mediacode is niet bindend. De RVD geeft advies aan de media of een foto een privéaangelegenheid betreft of niet. Media beslissen zelf of ze wel of niet publiceren. Uiteindelijk is het aan de rechter om te beslissen of een publicatie van een foto een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer en dus onrechtmatig is. Media die de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis respecteren worden uitgenodigd voor (privé)mediamomenten tijdens bijvoorbeeld de vakantie. Mocht de privacy door de media worden geschonden dan kunnen zij bijvoorbeeld bij volgende (privé)mediamomenten worden geweigerd