Koningin Máxima spreekt online met Mexico over inclusieve financiering

Hare Majesteit Koningin Máxima spreekt vanmiddag, donderdag 17 december, als UNSGSA online met Mexico over de voortgang van inclusieve financiering in het land. Dat doet zij met de minister van Financiën, Arturo Herrera Gutiérrez en de president van de Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf Noriega.

In maart 2020 presenteerde de Mexicaanse regering de National Policy for Financial Inclusion. Hierin wordt beschreven welke stappen Mexico onderneemt om de toegang tot financiële diensten voor de bevolking te verbeteren. Koningin Máxima spreekt met de minister van Financiën en de president van financieel toezichthouder CNBV over het bevorderen van veilige toegang tot en gebruik van digitale financiële diensten, financiële gezondheid en betere aansluiting op financiële diensten voor achtergestelde groepen, zoals mensen met een laag inkomen, vrouwen, kleine ondernemingen en boerenbedrijven.

Koningin Máxima bracht in 2011, 2016 en 2017 al bilaterale bezoeken aan Mexico in het kader van inclusieve financiering. In 2018 lanceerde Mexico een wet waarin fintech is vastgelegd om veilige en duurzame innovaties in digitale financiële diensten te bevorderen. Dit gebeurde met ondersteuning van Koningin Máxima als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) en de leden van haar Reference Group.

Koningin Máxima is UNSGSA sinds 2009. In deze functie adviseert zij de secretaris-generaal van de VN en zet zij zich wereldwijd in voor veilige en betaalbare toegang tot financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen, vrouwen en kleine en middelgrote (boeren) bedrijven.

RVD, nr. 262