Inclusieve financiering voor ontwikkeling

Koningin Máxima zet zich niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland al jarenlang in voor het vergroten van toegang tot financiële diensten, het verbeteren van consumentenbescherming en financiële vaardigheden.

Verenigde Naties

Koningin Máxima is in 2009 benoemd tot Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development- afgekort UNSGSA).

Zij adviseert in deze functie de secretaris-generaal van de VN en zet zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen - met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven - toegankelijk te maken. In veel landen is het voor mensen of kleine ondernemingen niet gewoon om een bank- of spaarrekening te kunnen openen of bijvoorbeeld verzekeringen of leningen af te sluiten. De UNSGSA bepleit dat toegang tot financiële dienstverlening van cruciaal belang is voor het creëren en versnellen van een duurzame economische groei, het scheppen van werkgelegenheid en het stimuleren van sociale ontwikkeling en zelfontplooiing van mensen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP
New York, 25 september 2019: Koningin Máxima en VN secretaris-generaal António Guterres spreken tijdens het evenement Financial Inclusion for Development: Building on 10 Years of Progress.

G20

Sinds 2011 is Koningin Máxima erevoorzitter van het mondiale samenwerkingsverband voor inclusieve financiering (het 'Global Partnership for Financial Inclusion' - afgekort GPFI) van de G20. In deze functie versterkt zij vooral de synergie tussen de VN en de G20 op het gebied van universele toegang tot financiële diensten en zet zij haar jarenlange ervaring in om inclusieve financiering wereldwijd te bevorderen.

Voorafgaand aan haar huidige VN en G20-functies maakte Koningin Máxima toen nog als Prinses deel uit van de VN-adviesgroep voor het Internationale Jaar van het Microkrediet 2005. Van 2006 tot 2009 was ze werkzaam binnen de VN-adviesgroep voor inclusieve financiële sectoren. In 2008 presenteerde ze de aanbevelingen van de adviesgroep aan de VN-secretaris-generaal. De kernboodschappen fungeerden als richtsnoer voor wetgevers, toezichthouders, ontwikkelingspartners en de private sector. In 2010 tot slot was Koningin Máxima erevoorzitter van de data werkgroep voor MKB-financiering van de G20.

Diversiteit en Integratie

Als Prinses was Koningin Máxima van 2003 tot 2005 lid van de Commissie Participatie van Vrouwen van Etnische Minderheden. De commissie ondersteunde de dertig grootste gemeenten bij hun poging om vrouwen van etnische minderheden meer te betrekken bij de samenleving. Voorzitter was oud-Tweede Kamerlid P. Rosenmöller.

Van 2005 tot 2012 was zij vervolgens lid van het Curatorium van de Leerstoel Management van Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Koningin Máxima blijft ook in de toekomst aandacht schenken aan deze thema's, niet in de laatste plaats vanwege haar samenbindende rol.