Privacyverklaring

Het Koninklijk Huis gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die u opgeeft worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Bewaren persoonsgegevens

Koninklijkhuis.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Koninklijkhuis.nl deelt uw gegevens niet met derden. 

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. 

Social media

Voor onze dienstverlening via social media maken wij gebruik van externe platforms, zoals Facebook en Instagram. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen enkele invloed hebben en/of aanvaarden op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.