Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Deze zijn  vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Verantwoordelijkheid wordt afgelegd in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring: Toegankelijkheidsverklaring Koninklijkhuis.nl

Garanderen toegankelijkheid

Een goede toegankelijkheid wordt gegarandeerd door diverse maatregelen binnen de (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van de website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten worden opgelost.
  • Kennis: medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe. 

Problemen met toegankelijkheid melden

U kunt niet toegankelijke pagina's melden via het contactformulier van de Rijksoverheid.