Stichting Koninklijke Geschenken (opgericht 2007)

Doel: bijeenbrengen, bijeenhouden en beheren van geschenken die aan de Drager van de Kroon van het Koninkrijk der Nederlanden in het kader van de uitoefening van diens functie van staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden zijn of worden aangeboden ter gelegenheid van staatsbezoeken en andere officiële bezoeken en gelegenheden.

De stichting kan de aan haar toebehorende zaken niet verkopen of op andere wijze vervreemden. Bij ontbinding worden de aan de stichting toebehorende zaken en eventuele andere bezittingen overgedragen aan de Staat der Nederlanden.

De bestuurder van de stichting is de Drager van de Kroon.

Reg.nr. 27309706