Koninklijk Huis

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie. In de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis is vastgelegd wie lid is van het Koninklijk Huis.