Wapens

Het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden (Rijkswapen) en dat van de Koning der Nederlanden (Koninklijk wapen) zijn vanaf de oprichting van het Koninkrijk in 1815 identiek. De meeste leden van het Koninklijk Huis hebben een persoonlijk wapen.

Het wapen dat door het Koninkrijk der Nederlanden en de Koning der Nederlanden wordt gevoerd is opnieuw vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 23 april 1980, nr. 3 (stb. 206), bij de troonsaanvaarding van Koningin Beatrix.

Leden van het Koninklijk Huis aan wie bij geboorte een prinselijke titel is verleend of wanneer zij bij hun huwelijk een persoonlijke titel krijgen, bezitten een persoonlijk wapen.