Koning bij viering 200 jaar Hoge Raad van Adel

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is op maandag 23 juni aanwezig bij de viering van 200 jaar Hoge Raad van Adel in de Ridderzaal in Den Haag. De Koning neemt daar in de middag het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Wapenregister van de Nederlandse Adel’ in ontvangst.

Het boek geeft een compleet overzicht van de families die gedurende tweehonderd jaar Koninkrijk zijn geadeld en voor wie een familiewapen is vastgesteld. Voor het eerst worden ook de registertekeningen van de wapens van het Koninklijk Huis gepubliceerd. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie presenteert tijdens de viering in de Ridderzaal het 'Grootzegel van Zijne Majesteit Willem-Alexander Koning der Nederlanden', vervaardigd bij de Koninklijke Nederlandse Munt. Grootzegels zijn een uitvloeisel van de Koninklijke heraldiek, ontworpen door de Koningen en Koninginnen der Nederlanden en gebruikt als waarborg voor de echtheid van belangrijke documenten. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt tijdens de viering een toespraak.

Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau richtteop 24 juni 1814 bij Soeverein Besluit een 'Collegie van Heraldie' opmet de naam Hoge Raad van Adel om zich te laten adviseren over ceremonie, adeldom en overheidsheraldiek. De Hoge Raad van Adel is een vast adviesorgaan van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De samenstelling en bevoegdheid zijn voor het laatst vastgelegd in de Wet op de adeldom in 1994. De Raad adviseert onder meer over wapens en vlaggen van publiekrechtelijke lichamen, over wapens enstandaarden van de leden van het Koninklijk Huis en over emblemenvan krijgsmachtonderdelen.

RVD, nr. 155