Standaard en wapen Koning

Zijne Majesteit de Koning voert vanaf de dag van zijn inhuldiging het Koninklijke wapen en de Koninklijke standaard. Het wapen blijft hetzelfde als het wapen dat door Hare Majesteit de Koningin wordt gebruikt.

De komende troonswisseling brengt dus - anders dan in het persbericht van 29 januari 2013 (Standaard en wapen Koning) werd vermeld - geen verandering in de vormgeving.

Het Koninklijke wapen, dat gelijk is aan het Rijkswapen, werd sinds de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden maar één keer gewijzigd en wel in 1907. Op initiatief van Koningin Wilhelmina is toen onder meer het aantal Koninklijke kronen teruggebracht tot één kroon tot dekking van het schild. Tevens werd de mogelijkheid geschapen de Koninklijke mantel, eveneens met de kroon als dekking, toe te voegen. Het toevoegen van uitwendige versierselen aan het wapenschild blijft overigens facultatief.

De Koningin zal na haar abdicatie weer het wapen voeren, dat in 1938 voor haar (en haar zusters) als Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau en Prinses van Lippe-Biesterfeld werd vastgesteld.

De Koninklijke standaard wordt gehesen op Paleis Noordeinde in Den Haag en op de Eikenhorst in Wassenaar wanneer de Koning in het land is. Koningin Wilhelmina stelde deze standaard in 1908 vast. Deze bleef daarna ongewijzigd gevoerd door Koningin Juliana en Koningin Beatrix.

Afbeeldingen van de Koninklijke standaard en het Koninklijke wapen zijn te vinden in het onderwerp Wapens.