Koninkrijk der Nederlanden

Nederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de Koning is vastgelegd in de Grondwet, ook wel constitutie genoemd. In de Grondwet staat dat de Koning samen met de ministers de regering vormt. De Koning is het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Vergroot afbeelding De 4 landen van het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties