Titels en aanspreektitels

De leden van de Koninklijke familie kunnen verschillende titels of familienamen hebben. Van de aangetrouwde leden van de Koninklijke familie is alleen aan Koningin Máxima een titel verleend.

Sinds het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden dragen leden van het Koninklijk Huis, het Huis Oranje-Nassau, de titels Prins(es) der Nederlanden, Prins(es) van Oranje-Nassau. Omdat de troon in 1890 in vrouwelijke lijn overging, worden sinds de geboorte van Koningin Juliana de titels en zo nodig familienamen van kinderen van leden van het Koninklijk Huis in een Koninklijk Besluit vastgelegd. Echtgenotes van leden van de Koninklijke familie die een titel hebben en van leden van de adel worden vaak aangesproken met de titels van hun echtgenoot. Dit is gebaseerd op hoffelijk gewoonterecht en wordt 'titre de courtoisie' genoemd.