Titels en aanspreektitels

De leden van de Koninklijke familie kunnen verschillende titels en familienamen hebben. De Wet lidmaatschap koninklijk huis (2002) en de Wet op de adeldom (1994) vormen de grondslag voor Koninklijke en adellijke titulatuur.

Sinds het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden dragen leden van het Koninklijk Huis, het Huis Oranje-Nassau, de titels Prins(es) der Nederlanden, Prins(es) van Oranje-Nassau. Omdat de troon in 1890 in vrouwelijke lijn overging, worden sindsdien de titels en zo nodig familienamen van kinderen van leden van het Koninklijk Huis in een Koninklijk Besluit vastgelegd.

Echtgenotes van leden van de Koninklijke familie worden vaak aangesproken met de titels van hun echtgenoot. Dit is gebaseerd op hoffelijk gewoonterecht en wordt 'titre de courtoisie' genoemd.

Titels van leden van de Koninklijke familie

Koning Willem-Alexander en zijn broers

Voor de kinderen van Prinses Beatrix en Prins Claus (Koning Willem-Alexander, Prins Friso, Prins Constantijn) is vastgesteld dat zij de titels 'Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg' mogen voeren. Koning Willem-Alexander is sinds zijn troonsbestijging 'Koning der Nederlanden'.

Koningin Máxima

Sinds de troonsbestijging van haar echtgenoot, Koning Willem-Alexander, wordt Máxima aangeduid als Koningin Máxima. Zij behoudt ook haar persoonlijke titels 'Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau'.

Prinses Beatrix en haar zussen

Voor de kinderen van Koningin Juliana en Prins Bernhard (Prinses Beatrix, Prinses Irene, Prinses Margriet en Prinses Christina) is vastgesteld dat zij bij hun geboorte de titels 'Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld' kregen. Prinses Beatrix voert sinds haar aftreden als koningin weer de titel 'Prinses der Nederlanden', zoals haar moeder en grootmoeder ook deden.

Prinses Catharina-Amalia en haar zussen

De dochters van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima (De Prinses van Oranje, Prinses Alexia en Prinses Ariane) hebben de titels 'Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau' gekregen. Prinses Catharina-Amalia is sinds de troonsbestijging van haar vader 'De Prinses van Oranje'. Deze titel wordt zonder voornaam gebruikt. De Prinses heeft ook haar beide andere titels behouden.

Prinses Laurentien en Prinses Mabel

Aan de Prinsessen Laurentien en Mabel zijn bij hun huwelijk geen titels verleend. Zij mogen volgens het zogenaamde hoffelijkheidsbeginsel wel de titels van hun echtgenoot voeren.

Kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien

Voor de kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien (Gravin Eloise, Graaf Claus-Casimir en Gravin Leonore) is vastgesteld dat zij 'Graaf of 'Gravin van Oranje-Nassau' en 'Jonkheer of Jonkvrouw van Amsberg' zijn. Hun familienaam is 'Van Oranje-Nassau van Amsberg'.

Kinderen van Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Aan de zoons van Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven (Prins Maurits, Prins Bernhard, Prins Pieter-Christiaan en Prins Floris) is naast de familienaam van hun vader ook de persoonlijke titel 'Prins van Oranje-Nassau' verleend met het predicaat 'Hoogheid'. Hun echtgenotes mogen volgens het hoffelijkheidsprincipe de titel 'Prinses van Oranje-Nassau' voeren, maar zij bezitten zelf geen adellijke titel.

Kinderen van Prins Friso en Prinses Mabel

Prins Friso (overleden op 12 augustus 2013) is zonder toestemming van het parlement getrouwd en heeft daardoor de titel 'Prins der Nederlanden' verloren. Hij behield de titels 'Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg'. Daarnaast heeft hij de erfelijke titel 'Graaf van Oranje-Nassau' gekregen. Zijn dochters Gravin Luana en Gravin Zaria zijn daarom 'Gravin van Oranje-Nassau, Jonkvrouw van Amsberg'. De familienaam van Prins Friso en zijn dochters is vastgesteld als 'Van Oranje-Nassau van Amsberg'.

Kinderen van Prinses Irene en Prins Carlos Hugo

De kinderen van Prinses Irene (Prins Carlos, Prinses Margarita, Prins Jaime en Prinses Maria Carolina) zijn in 1996 bij Koninklijk Besluit in de Nederlandse adel opgenomen als Prins(es) de Bourbon de Parme met het predicaat Koninklijke Hoogheid. Zij hebben deze titel al bij hun geboorte gekregen vanwege het feit dat hun vader Prins Carlos Hugo behoorde tot het Hertogelijk Huis Bourbon de Parme. Zij zijn geen lid van het Nederlandse Koninklijk Huis.

Kinderen van Prinses Christina

De drie kinderen van Prinses Christina bezitten geen adellijke titel. Zij zijn geen lid van het Nederlandse Koninklijk Huis.