Vlaggen en vlaginstructie

Het Koninklijk Huis kent verschillende vlaggen. De bekendste vlag is de Koninklijke standaard, dit is de vlag van de Koning. De andere leden van het Koninklijk Huis hebben ook vlaggen, onderscheidingsvlaggen genoemd.

De vlaggen van de leden van het Koninklijk Huis worden, evenals hun wapens, bij Koninklijk Besluit vastgesteld. Ook de Nederlandse vlag is bij Koninklijk Besluit vastgesteld, hierin staan de drie kleuren van de vlag omschreven: helder vermiljoen (rood), helder wit en kobaltblauw.

Iedereen mag op alle dagen van het jaar de vlag uithangen. Voor het uitsteken van de Nederlandse vlag vanaf Rijksgebouwen geldt een algemene vlaginstructie. Bij bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis, zoals geboorte, huwelijk en overlijden, kan een bijzondere vlaginstructie worden afgekondigd.