Vlaginstructie

Voor het uitsteken van de Nederlandse vlag vanaf gebouwen van de Rijksoverheid geldt een algemene vlaginstructie die door de minister-president wordt uitgevaardigd. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt provincies, gemeenten en andere overheden zich bij deze vlaginstructie aan te sluiten. De instructie maakt een onderscheid tussen 'uitgebreid vlaggen' (vanaf alle Rijksgebouwen) en 'beperkt vlaggen' (alleen vanaf de hoofdgebouwen).

Voor particulieren, instellingen en bedrijven bestaat er geen vlaginstructie, maar hen wordt verzocht de vlaginstructie voor Rijksgebouwen te volgen.

Vaste dagen waarop wordt gevlagd

Het uitsteken van de vlag gebeurt in principe op onderstaande dagen. Valt een onderstaande datum op zondag of een algemeen erkende christelijke feestdag? Alleen dan geldt de datum tussen haakjes.

Datum Dag Beperkt vlaggen / Uitgebreid vlaggen
31 januari (1 februari) Verjaardag van Prinses Beatrix Beperkt vlaggen
27 april (26 april) Koningsdag: verjaardag van Koning Willem-Alexander Uitgebreid vlaggen
4 mei Nationale Dodenherdenking, halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang. Uitgebreid vlaggen
5 mei Nationale Bevrijdingsdag  Uitgebreid vlaggen
17 mei (18 mei) Verjaardag van Koningin Máxima Beperkt vlaggen
Laatste zaterdag in juni Veteranendag Uitgebreid vlaggen
15 augustus (16 augustus) Formeel einde Tweede Wereldoorlog Uitgebreid vlaggen
3e dinsdag in september Prinsjesdag (alleen in Den Haag) Uitgebreid vlaggen
7 december (8 december) Verjaardag van de Prinses van Oranje  Beperkt vlaggen
15 december (16 december) Koninkrijksdag Beperkt vlaggen

Vlag uit bij bijzondere gebeurtenissen

Bij bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis, zoals geboorte, huwelijk en overlijden, kan een bijzondere vlaginstructie worden afgekondigd. Tijdens officiële inkomende (staats)bezoeken van staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.

De minister-president kan ook een speciale vlaginstructie uitgeven bij bijzondere gelegenheden. Bijvoorbeeld om slachtoffers te herdenken van een (inter)nationale ramp.

Op Koningsdag en de verjaardagen van de Prinses van Oranje, Koningin Máxima en Prinses Beatrix wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel. Bij alle andere gelegenheden hangt de vlag zonder oranje wimpel uit.