Financiën Koninklijk Huis

De Begroting van de Koning is de jaarlijkse begroting van de uitgaven die samenhangen met het Koningschap. Deze wordt jaarlijks op Prinsjesdag gepubliceerd.

In de begroting wordt beschreven welke verwachte uitgaven er komend jaar zijn voor bijvoorbeeld personeel en overige kosten. Ook gaat de begroting in op onder andere de jaarlijkse uitkeringen aan de Koning, zijn echtgenote, de vorige Koning(in) en de vermoedelijke troonopvolger. De Begroting van de Koning is opgedeeld in verschillende soorten uitgaven.

Hieronder staat een samenvatting. Kijk voor meer informatie bij Begroting van de Koning en Andere begrotingen binnen de Rijksbegroting.

1. Functionele uitgaven Dienst Koninklijk Huis

Dit zijn kosten voor personeel en benodigdheden (materieel) van de Dienst Koninklijk Huis. De Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) is een organisatie met ongeveer 245 medewerkers. Het gaat om een grote diversiteit aan medewerkers zoals koetsiers, tuinmannen, lakeien, administratief medewerkers en koks. De DKH ondersteunt de Koning, Koningin Máxima en Prinses Beatrix zowel in werk als privé. De medewerkers van de DKH werken onder andere in Den Haag (Paleis Noordeinde en Paleis Huis ten Bosch), Amsterdam (Koninklijk Paleis Amsterdam), Baarn (Drakensteyn) en Apeldoorn (het Kroondomein). De uitgaven bedragen voor 2024 € 36,7 miljoen.

2. Grondwettelijke uitkeringen leden Koninklijk Huis

De Koning, de echtgenote van de Koning, de vorige Koning(in) en de vermoedelijke troonopvolger krijgen een grondwettelijke uitkering. Andere leden van het Koninklijk Huis ontvangen geen uitkering van de Staat. Alle uitkeringen bestaan uit een A-component en een B-component. De A-component is het inkomen. De B-component wordt gebruikt voor personeel van de Dienst van het Koninklijk Huis dat direct voor de leden van het Koninklijk Huis werkt, zoals de persoonlijk adviseurs of de Grootmeester. De Grootmeester staat aan het hoofd van de Dienst van het Koninklijk Huis. Ook kan de B-component gebruikt worden voor kosten voor zaken die direct samenhangen met het Koningschap. De post uitkeringen bedraagt € 11,6 miljoen.

3. Doorbelaste uitgaven

Naast de Dienst Koninklijk Huis zijn er nog een drietal andere organisaties die dagelijks werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot het Koningschap. Deze organisaties vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Algemene Zaken (Kabinet van de Koning en de Rijksvoorlichtingsdienst) en het Ministerie van Defensie (Militair Huis). De uitgaven bedragen voor 2024 € 7,6 miljoen.

Kosten buitenom de Begroting van de Koning

Uitgaven voor de paleizen, staatsbezoeken en beveiliging staan niet op de begroting van de Koning maar op begrotingen van andere ministeries van de Rijksoverheid. Omdat deze kosten niet op de begroting staan van de Koning maar wél samenhangen met het Koningschap, zijn deze in de begroting van de Koning opgenomen als bijlage. Deze kosten bedragen gezamenlijk € 19,2 miljoen.

Infographic Begroting van de Koning 2024

Overzicht van alle bedragen (in miljoenen), die op de begroting van de Koning staan. In het onderste overzicht staan de bedragen uit andere begrotingen binnen de Rijksbegroting die met het Koningschap te maken hebben.

Vergroot afbeelding

Beeld: ©RVD