Dienst van het Koninklijk Huis

De Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) ondersteunt de Koning, Koningin Máxima en Prinses Beatrix zowel in hun werk als privé. Ook ondersteunt de DKH de andere leden van het Koninklijk Huis bij hun werkzaamheden als lid van het Koninklijk Huis. De bijna 300 medewerkers van de DKH werken in Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en Baarn.

Bij zijn inhuldiging definieerde de Koning de rol van het staatshoofd in het Koninkrijk der Nederlanden als samenbindend, vertegenwoordigend en aanmoedigend. De Koning heeft daartoe een aantal officiële taken zoals het ondertekenen van wetten, het in ontvangst nemen van geloofsbrieven en de beëdiging van hoge functionarissen in het openbaar bestuur en de rechterlijke macht. Maar de Koning zet zich ook in voor de inwoners van het Koninkrijk door er te zijn bij verdriet of vreugde in de samenleving. Hij vertegenwoordigt het Koninkrijk tijdens inkomende of uitgaande (staats)bezoeken.  Door aandacht te schenken aan bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, inwonersinitiatieven, sport- of culturele instellingen, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven moedigt de Koning waardevolle maatschappelijke ontwikkelingen en activiteiten aan. Dit gebeurt via werkbezoeken, maar ook op de paleizen vinden vergaderingen, bijeenkomsten, ontvangsten en recepties plaats. Die ontvangsten, evenementen, bijeenkomsten en bezoeken worden inhoudelijk voorbereid en praktisch georganiseerd door de Dienst van het Koninklijk Huis in nauwe samenwerking met betrokken organisaties en instellingen.

De Dienst van het Koninklijk Huis staat in een lange traditie. De DKH koestert die en draagt bij aan de instandhouding ervan. Tegelijkertijd werkt de DKH eraan mee dat de traditie zich ontwikkelt en vernieuwt. De Dienst van het Koninklijk Huis bestaat uit een aantal afdelingen (‘departementen’) met een eigen specialisme of deskundigheid, zoals Departement Hofmaarschalk, het Koninklijk Staldepartement of de Koninklijke Verzamelingen. De medewerkers werken nauw samen met het Kabinet van de Koning, de Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging.

Organigram Dienst van het Koninklijk Huis

Vergroot afbeelding Organigram Dienst van het Koninklijk Huis

Beeld: ©RVD