Militaire Huis

Het Militaire Huis organiseert en coördineert de uitvoering van evenementen van de Koning en overige leden van het Koninklijk Huis en verricht diensten ten behoeve van en namens de Koning.

Het is het oudste onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis en komt voort uit de tijd dat het staatshoofd nog opperbevelhebber van de Krijgsmacht was.

Staf van het Militaire Huis

Het Militaire Huis bestaat onder meer uit een adjudant-generaal, chef-staf, adjudanten en ordonnansofficieren.

De adjudant-generaal van Zijne Majesteit de Koning geeft leiding aan het Militaire Huis en is de plaatsvervanger van de grootmeester. Daarnaast coördineert de adjudant-generaal onder meer de veiligheidsaspecten rondom het Koninklijk Huis en het militair ceremonieel aan het hof.

De chef-staf geeft onder andere leiding aan en coördineert de inzet van de adjudanten en de adjudanten in buitengewone dienst.

De adjudanten coördineren in veel gevallen de voorbereiding en uitvoering van openbare optredens van leden van het Koninklijk Huis in binnen- en buitenland. Adjudanten vervullen ook diensten te paard als de Koning en leden van het Koninklijk Huis zich verplaatsen in een koets, zoals tijdens Prinsjesdag.

Naast adjudanten in gewone dienst, zijn er oud-adjudanten benoemd tot adjudant in buitengewone dienst. Dit zijn militairen die kunnen worden opgeroepen bij speciale gelegenheden.

De ordonnansofficieren vervullen een ondersteunde rol.

Uniformen

De adjudanten dragen op de rechterschouder van hun uniform een goudkleurige nestel. Op de revers zijn de letters WA van Willem-Alexander te zien, met een kroontje erboven. Adjudanten van de Koninklijke Marine dragen de letters WA op hun schouder. Adjudanten in buitengewone dienst dragen kleinere letters WA met een kleinere kroon.

Het Militaire Huis is onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis.