Kroondomein Het Loo

Kroondomein Het Loo is de verzamelnaam voor het grote bos- en heidegebied dat bestaat uit het eigenlijke Kroondomein (ongeveer 6700 hectare) en het Staatsdomein bij Het Loo bestaande uit afdeling Hoog Soeren (ongeveer 3000 hectare) en Paleispark Het Loo (ongeveer 650 hectare).

Kroondomein Het Loo vormt het buitengebied dat ooit bij Paleis Het Loo, thans museum, hoorde. Het terrein van Museum Paleis Het Loo grenst aan het Paleispark. Slot Het Oude Loo ligt in het Paleispark.

Beheer

Het Kroondomein is in beheer bij de Kroondrager (de Koning). Het Staatsdomein Hoog Soeren en het Paleispark zijn formeel in beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf. Vanuit landschappelijk beheer en bescherming van onvervangbare fauna en flora vormen deze terreinen echter samen één natuurgebied. Daarom wordt ook het dagelijks beheer van beide domeinen uitgevoerd door Departement Kroondomein Het Loo, van de Dienst van het Koninklijk Huis. De opperhoutvester is het hoofd van dit departement. Hij is daarmee ook rentmeester en daardoor verantwoordelijk voor het volledige flora- en faunabeheer.

Geschiedenis

Kroondomein Het Loo is al meer dan 300 jaar verbonden met het Huis Oranje-Nassau. Het grootste deel van Kroondomein Het Loo, 6700 hectare, is in gebruik bij de Kroondrager. Dit deel is tussen 1900 en 1915 aangekocht door toenmalig Koningin Wilhelmina. Om het landgoed als één geheel te bewaren heeft toenmalig Koningin Wilhelmina het eigenlijke Kroondomein, dat tot dan toe privébezit was, in 1959 bij de Staat in bewaring gegeven, onder de voorwaarde dat de drager van de kroon het gebruiksrecht zou behouden. Het andere deel van Kroondomein Het Loo, 3650 hectare, is Staatsdomein en valt onder verantwoordelijkheid van het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het departement Kroondomein Het Loo is onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis.

Ook het in het Paleispark gelegen Slot Het Oude Loo is sinds 1968 staatseigendom en tevens in beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf. De kroondrager huurt het Slot van de staat en gebruikt het met name als buitenverblijf. Het gebruik van Slot Het Oude Loo door het Huis Oranje-Nassau heeft een lange geschiedenis sinds de aankoop door stadhouder Willem III in 1684.

Vraag en antwoord

Vragen en antwoorden over Kroondomein Het Loo