Algemeen Secretariaat

Het Algemeen Secretariaat heeft een coördinerende rol en gaat over het agendabeleid en de inhoudelijke voorbereiding van de bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. Ook coördineert het Algemeen Secretariaat de bezoeken van de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis aan het buitenland en bezoeken van buitenlandse staatshoofden aan Nederland.

Daarnaast onderhoudt het Algemeen Secretariaat in samenspraak met het ministerie van Buitenlandse Zaken de contacten met buitenlandse en internationale vertegenwoordigingen in Nederland.

Het hoofd van het Algemeen Secretariaat is de algemeen secretaris. Ook de persoonlijk adviseurs van de Koning en Koningin Máxima werken bij het Algemeen Secretariaat.

Het Algemeen Secretariaat is onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis.