Hofdames

De hofdames zijn door de Koning bij Koninklijke Beschikking benoemd. Zij zijn betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van de evenementen waar Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima samen aanwezig zijn. Daarnaast hebben ze een organisatorische rol bij evenementen van Koningin Máxima en Prinses Beatrix.

Beeld: ©RVD / Jeroen van der Meyde
Drs. Bibi gravin van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael (Grootmeesteres), Annemijn Crince le Roy- van Munster van Heuven, Koningin Máxima, drs. Lieke Gaarlandt van Voorst van Beest en drs. Pien van Karnebeek-Thijssen.

Functie hofdames

Hofdames adviseren en begeleiden hen bij deze evenementen, zij dragen bij aan het soepel verlopen van het evenement. Zij werken daarbij nauw samen met de adjudanten van de Koning, die zich tijdens een evenement voornamelijk bezighouden met het protocol en de logistiek. De Koning kan de hofdames 'uitlenen' aan andere leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat een hofdame ondersteuning en begeleiding biedt aan een partner van een staatshoofd die een (staats)bezoek brengt aan ons land.

Sterk sociaal netwerk

In de negentiende eeuw waren hofdames vaak jonge, ongetrouwde dames die intern in het paleis woonden. Koningin Juliana schafte dat gebruik af. Sindsdien zijn hofdames vrouwen met een zelfstandige maatschappelijke positie en een sterk netwerk. Hofdames zijn, net als kamerheren, sinds jaar en dag onbezoldigde honoraire functies. Zij ontvangen dus geen salaris.