Rijksvoorlichtingsdienst - Communicatie Koninklijk Huis

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president.

Vanaf de inhuldiging van Koningin Juliana in 1948 is de RVD zich meer gaan bezighouden met voorlichting over het Koninklijk Huis. Op basis van een advies van de Commissie-Drees/Beel, werd de RVD bij Koninklijk Besluit van 13 december 1965 formeel belast met het voorbereiden en uitvoeren van berichtgeving over het Koninklijk Huis.

De afdeling Communicatie Koninklijk Huis (CKH) van de Rijksvoorlichtingsdienst verzorgt de communicatie over het Koninklijk Huis. CKH adviseert de leden van het Koninklijk Huis op het gebied van publiciteit en behandelt mediavragen en interviewverzoeken. Tot de taken van CKH behoort ook de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis.

CKH verstuurt jaarlijks circa 350 persberichten en begeleidt de leden van het Koninklijk Huis bij ongeveer 250 bezoeken in binnen- en buitenland. Daarnaast verzorgt de afdeling de informatie en communicatie via de website van het Koninklijk Huis en de socialmediakanalen (@koninklijkhuis) op Instagram, Facebook, X, LinkedIn, Threads en YouTube.

Media kunnen persvragen per mail richten aan rvd.pers.kh@minaz.nl of voor meer informatie bellen met 070 - 356 4142 (buiten kantooruren (alleen bij spoed): 070 - 356 4000).